89-8565 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΧΑΝΤΡ.ΜΠΛΕ ΧΡΥΣΟ ΚΥΛΙΝΔΡ.

89-8565 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΧΑΝΤΡ.ΜΠΛΕ ΧΡΥΣΟ ΚΥΛΙΝΔΡ.