89-6985 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΥΑΛ ΟΒΑΛ ΠΟΛΥΧΡ.

89-6985 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΥΑΛ ΟΒΑΛ ΠΟΛΥΧΡ.