89-12937 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΜΑΤΟΧΑΝΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡ.

89-12937 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΜΑΤΟΧΑΝΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡ.