89-12305 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΟΒΑΛ

89-12305 ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΟΒΑΛ