88-14895 ΚΟΛΙΕ ΕΘΝΙΚ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

88-14748 ΚΟΛΙΕ ΕΘΝΙΚ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ