87-56552 ΚΟΛΙΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΠΛΕ ΜΙΛΕΦΙΟΡΙ ΧΑΝΤΡΑ

87-56552 ΚΟΛΙΕ ΓΥΑΛ ΜΠΛΕ ΜΙΛΕΦΙΟΡΙ