87-2840 ΚΟΛΙΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟ

87-2840 ΚΟΛΙΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟ