87-24685 ΚΟΛΙΕ ΓΥΑΛ ΧΑΝΤΡΕΣ ΡΟΜΒΟΣ ΤΥΡΚ

87-24685 ΚΟΛΙΕ ΓΥΑΛ ΧΑΝΤΡΕΣ ΡΟΜΒΟΣ ΤΥΡΚ