87-22111 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ ΦΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ

87-22111 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ ΦΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ 3ΧΡ