80-3007 ΡΕΣΟ ΓΥΑΛ.6ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ

80-3007 ΡΕΣΟ ΓΥΑΛ.6ΧΡ.ΠΟΠ