80-2668 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ 8ΕΚ ΓΥΑΛΙ ΚΥΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

80-2668 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ ΠΟΡΤΟΚ 10ΕΚ