80-26614 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ ΠΟΡΤΟΚ. 11ΕΚ

80-26614 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ ΠΟΡΤΟΚ. 11ΕΚ