80-1210 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ ΡΙΓΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 8ΕΚ 3ΧΡΩΜΑΤΑ

80-1210 ΠΡΕΣ ΠΑΠΙΕ ΡΙΓΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 8ΕΚ. 3ΣΧ.