36-509967 ΓΑΜΠΡΟΣ ΝΥΦΗ ΜΕΤΑΛ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 19ΕΚ

36-509967 ΓΑΜΠΡΟΣ ΝΥΦΗ ΜΕΤΑΛ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 19ΕΚ 9,60€-Τ