36-217216 ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤ.ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΑΜ.50ΕΚ

36-217216 ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤ.ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΑΜ.50ΕΚ