31-71934 ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΛΥΠΤΟ 27ΕΚ.

31-71934 ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 27ΕΚ.