31-5170 ΚΡΥΣΤΑΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ 5Χ5ΕΚ

31-5170 ΚΡΥΣΤΑΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ 5Χ5ΕΚ