31-46918 ΓΚΑΖΕΣ ΠΕΡΛΕ ΠΡΑΣΣΙΝΕΣ 3ΧΡ.ΜΕΓΑΛΕΣ 2,5ΕΚ

31-46918 ΓΚΑΖΕΣ ΠΕΡΛΕ ΠΡΑΣΣΙΝΕΣ 3ΧΡ.ΜΕΓΑΛΕΣ 2,5ΕΚ.