31-13510 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΙ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ 5,5ΕΚ.

31-13510 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΙ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ 5,5ΕΚ.