30-80592 ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΟΚΟΛΑΤΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟΣ 32ΕΚ