30-80362 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΜΠΟΥ 45ΕΚ ΜΠΕΖ

30-80362 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΜΠΟΥ 45ΕΚ ΜΠΕΖ