30-80 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ ΟΒΑΛ ΛΑΚΕ ΜΠΛΕ Υ8ΕΚ

30-80 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ ΟΒΑΛ ΛΑΚΕ ΜΠΛΕ Υ8ΕΚ.