30-79 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ Υ7ΕΚ

30-79 ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ Υ7ΕΚ. ΟΡΘΟΓ.