30-77109 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΛΕΥΚΟ 19ΕΚ

30-77109 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΛΕΥΚΟ 19ΕΚ