30-65 ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ ΛΑΚΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΚ.ΠΟΡΤ.ΜΠΛΕ

30-65 ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥΛΑΚΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΚ.ΠΟΡΤ.ΜΠΛΕ