30-63435 ΚΕΡΙ ΡΟΔΙ 19ΕΚ Δ7ΕΚ

30-63435 ΚΕΡΙ ΡΟΔΙ 19ΕΚ Δ7ΕΚ