30-61 ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ ΛΑΚΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΚ.ΠΟΡΤΟΚ

30-61 ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ ΛΑΚΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΚ.ΠΟΡΤΟΚ