30-55212 ΚΟΝΦΕΤΙ ΚΑΡΔΙΑ ΞΥΛ.ΛΕΥΚΗ 2ΣΧ ΣΕΤ 72ΤΕΜ

30-55212 ΚΟΝΦΕΤΙ ΚΑΡΔΙΑ ΞΥΛ.ΛΕΥΚΗ 2ΣΧ ΣΕΤ 72Τ