30-53287 ΚΑΝΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΦΕΜΠΕΖ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ 26ΕΚ