30-4238 ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗ

30-4238 ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΕΔΩΛΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗ