30-46574 ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΡΑΣΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ 30Χ20ΕΚ