30-43601 ΡΕΣΟ ΞΥΛ.ΥΦΑΣΜΑ 2ΣΧ 10ΕΚ

1.45

30-43601 ΡΕΣΟ ΞΥΛ.ΥΦΑΣΜΑ 2ΣΧ 10ΕΚ