30-30658 ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛ.ΛΕΥΚΟ 50Χ50ΕΚ

30-30658 ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛ.ΛΕΥΚΟ 50Χ50ΕΚ