30-30247 ΣΤΟΛ.ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 3ΣΧ 12ΕΚ

30-30247 ΣΤΟΛ.ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 3ΣΧ 12ΕΚ