30-238959 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΕΤ 2Τ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ.

30-238959 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΕΤ 2Τ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ.