87-2377 ΚΟΛΙΕ ΑΧΙΒΑΔΑ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

87-2377 ΚΟΛΙΕ ΑΧΙΒΑΔΑ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ