30-2227 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ 22Χ27ΕΚ