30-124 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ

30-124 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΤΟ ΝΕΡΟΒΟΥΒΑΛΟΥ