30-10875 ΚΛΑΔΙ ΝΕΡΑΓΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 2ΧΡ 67ΕΚ

30-10875 ΚΛΑΔΙ ΝΕΡΑΓΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 2ΧΡ 67ΕΚ