30-1003430 ΣΚΑΘΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑ 3ΣΧ 11ΕΚ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

30-1003430 ΣΚΑΘΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑ 3ΣΧ 11ΕΚ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ