30-1002947 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ PATCHWORK 2ΣΧ 19ΕΚ

30-1002947 ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ PATCHWORK 2ΣΧ 19ΕΚ