30-10024042 ΔΙΣΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 40Χ30ΕΚ

30-10024042 ΔΙΣΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 40Χ30ΕΚ