30-10012476 ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 30Χ15ΕΚ

30-10012476 ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 30Χ15ΕΚ