08-1003244 ΚΟΥΠΑ ΠΟΡΣ.ΠΑΤΣΟΥΕΡΚ 2ΣΧ 8ΕΚ

08-1003244 ΚΟΥΠΑ ΠΟΡΣ.ΠΑΤΣΟΥΕΡΚ 2ΣΧ 8ΕΚ