05-42230 ΜΠΟΛ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΨΑΡΑΚΙΑ ΔΙΑΜ.14ΕΚ ΜΕ ΧΡΥΣΟ