05-235768 ΑΜΟΝΙΤΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 24Χ12ΕΚ

05-235768 ΑΜΟΝΙΤΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 24Χ12ΕΚ