05-2240 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ GREECE 27X22EK