05-2202306 ΜΠΟΥΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ 16ΕΚ