05-2199408 ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΙΛΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 20ΕΚ