05-12736 ΚΑΛΑΘΙ ΨΑΘ.Σ/3Τ ΠΡΑΣ. ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ 34Χ28 30Χ26 26Χ20